Kinesist Beerzel  thumbnail

Kinesist Beerzel

Published Jun 15, 24
4 min read


Plots ben je op (kinesist breendonk). Je voelt je moe, zo moe. Compleet uitgeput, mentaal en fysiek, zonder een directe aanleiding. Je ervaart onverklaarbare nek- en rugklachten, spijsverteringsproblemen, concentratiestoornissen, hoofdpijn, je kan geen licht of lawaai meer verdragen… Vreemd genoeg is er op scans en echo’s niets te zien - kinesist breendonk. Ook bloedtests tonen geen noemenswaardige problemen aanNiemand krijgt immers graag te horen dat zijn ziekte onder de noemer “Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten” (SOLK) valt. Kinesist Deinze. kinesist breendonk. Door sommige huisartsen worden ze zelfs weggestuurd met de woorden ‘het zal de stress wel zijn’. Of nog erger, ‘het zit tussen je oren.’ Moeten we er dan van uitgaan dat SOLK-klachten een lichamelijke uiting zijn van een psychisch probleem? ‘Hoegenaamd niet’, zegt , huisarts en adviserend geneesheer bij een onafhankelijk ziekenfonds

In zijn boek ‘Altijd moe & chronische pijn?’ legt hij uit waarom de symptomen niet het gevolg zijn van psychische problemen, maar wel van onderliggende emoties die niet worden erkend (kinesist breendonk). ‘Het onderscheid tussen beide is belangrijk’, legt hij uit - kinesist breendonk. ‘Wanneer ik bijvoorbeeld begin te blozen in een sociale situatie, dan reageert mijn lichaam op een emotie

Hoe meer ik me zorgen maak en in mijn psyche aandacht geef aan dat blozen, hoe erger het wordt. De oorzaak is emotioneel en wordt niet aangestuurd vanuit de psyche - kinesist breendonk. Dat laatste is het nieuwe brein, terwijl de emotie ontspruit uit het oeroude reptielenbrein.’ Blozen is gelukkig nog iets onschuldigs, maar chronische pijn, prikkelbaarheid of angst en vermoeidheid zijn dat niet

Blijven ze daar omdat je ze opkropt, inslikt of onderdrukt, dan kunnen ze lichamelijke programma’s in het limbische systeem (het gebied waar geest en lichaam samenkomen en dat pijn, emotie en stemming regelt) in de hersenen verstoren en een toxisch effect hebben op het lichaam met alle gevolgen van dien. - kinesist breendonk, kinesist breendonk.

Vrouwelijke KinesistDe ziektesyndromen zijn niet het gevolg van haperingen in de psyche, die zich vaak in het verleden situeren, maar gerelateerd aan het leven van de patiënt in het hier en nu. kinesist breendonk. Kinesist Deinze. : ‘Een mens is geen machine. Verschillende reacties van ons lichaam worden bepaald door verschillen in onze voorgeschiedenis, onze individuele levensomstandigheden en erfelijke sterktes en zwaktes

Dat geldt trouwens ook voor andere diagnoses. Als wij allemaal dezelfde smaakpapillen hebben op onze tong, hoe komt het dan dat ik graag frieten eet en jij pannenkoeken?’ ‘De biomarkers zijn er wel degelijk, in de vorm van cortisol en adrenaline - kinesist breendonk. Maar aangezien de klachten onbewust gestuurd worden vanuit onze oude hersenen en de stressrespons een hele normale respons is, zijn er geen afwijkingen in het bloed te vindenDaarom zijn er bij sommige patiënten aantoonbare immuniteitsafwijkingen. kinesist breendonk. De voortdurende “alarmfase” gaat ook gepaard met spierspanning. Op termijn zal een continue spierspanning zorgen voor spierpijnen, krampen, nek-, schouder- en ruglast, spanningshoofdpijn, slapeloosheid enz. kinesist breendonk. Hoe langer de ziekte duurt, hoe meer biomarkers kunnen gaan afwijken. Voor mij is die slapeloosheid dus een zogenaamde biomarker voor chronische emotionele stress.’ Ik vind in de wetenschappelijke literatuur meer en meer argumenten die erop wijzen dat bijnieruitputting een heel belangrijke rol speelt bij vele chronische al dan niet auto-immuunziekten ‘Ik ben geneigd om het oneens te zijn met die uitspraak

Zo blijkt uit een Zweeds onderzoek. sport-talent.be - kinesist breendonk bij meer dan 7,5 miljoen mensen gedurende meer dan 30 jaar dat er een incidentie is van bijnieruitputting van 0,044 per 1000 persoon-jaren. Als we dat vertalen naar een begrijpelijk cijfer, betekent dat dat we in België met tien miljoen inwoners op tien jaar tijd 4400 nieuwe gevallen met bijnierinsufficiëntie zien

Kinesist Hoepertingen

Dat hangt samen met de HPA-as, waarbij de A staat voor “adrenal” oftewel bijnier (kinesist breendonk).’ ‘Maar au fond vind ik het niet zo belangrijk om hierin gelijk te halen. kinesist breendonk. Mijn focus ligt niet op de verklaring, maar wel op de patiënt en hoe die zich voelt. Ik ben geen endocrinoloog, maar ik zou het heel interessant vinden om een alternatieve verklaring te weten voor waarom we zoveel chronisch zieke patiënten zien genezen door eigenlijk alleen maar emotioneel op het stresssysteem in te werken.’ : ‘De basis van het genezingsproces is inzicht in de emoties

Hij moet begrijpen dat ons lichaam altijd reageert in het nu.’ : ‘De patiënt werkt met een driestappenplan. kinesist breendonk. Op het moment dat een fysieke klacht zoals vermoeidheid of pijn opsteekt, objectiveert hij allereerst de situatie. Waar is hij? Met wie? Wat doet hij? Ten tweede beschrijft hij de primaire emoties die zich in deze situatie manifesteren

Latest Posts

Kinesist Poppel

Published Jun 22, 24
7 min read

Kinesist Tielt Winge

Published Jun 21, 24
7 min read

Wansabai Thaise Massage

Published Jun 20, 24
3 min read