Thuisverpleging Ede  thumbnail

Thuisverpleging Ede

Published Jun 03, 23
5 min read

Om de vragenlijst van IGJ in te vullen heb je e, Herkenning nodig. Je kunt je maximaal drie maanden voordat je van start gaat aanmelden. Na je aanmelding kijkt IGJ hoe ze toezicht houden op jouw werk. De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom staat er in de wet wat goede zorg precies inhoudt.

Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geldt voor alle zorgaanbieders. Je kunt als zzp’er op twee manieren aan de eisen uit de Wkkgz voldoen:Je hebt eigen cliënten, en handelt direct in opdracht van de cliënt. In dit geval moet je zelf regelen dat je aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoet.

Bijvoorbeeld als je werkt voor een bemiddelingsbureau. In dit geval moet in de schriftelijke overeenkomst tussen jou en de opdrachtgever geregeld zijn hoe jullie allebei aan de verplichtingen van de Wkkgz voldoen. De verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de Wkkgz. In deze brochure lees je of je aan de vereisten van de Wkkgz moet voldoen.

Zorgverleners in het BIG-register moeten zich elke vijf jaar opnieuw registreren. Ben je een BIG-geregistreerde zorgverlener? Dan moet je je BIG-nummer actief bekendmaken. Zet het nummer daarom op alle plekken waar je beroepsmatig je naam en beroep toont, zoals je website of die van je opdrachtgever, e-mailberichten en facturen. Hierdoor is het voor patiënten makkelijker te controleren of je als zorgverlener in het register staat ingeschreven.

Je hebt een persoonlijke Algemeen Gegevens, Beheer-code (AGB-code) nodig om geleverde zorg te declareren. Dit is een landelijke code waaraan een zorgaanbieder wordt herkend. Vektis is de organisatie die de AGB-code verstrekt. Je kunt alleen een AGB-code aanvragen als je een geldige BIG-registratie en/of een registratie bij een beroepsorganisatie hebt.

Vektis bepaalt aan welke voorwaarden je moet voldoen. Je specialisme en het niveau van de functie zijn bepalend. Om een AGB-code aan te vragen moet je ingeschreven zijn in het KVK Handelsregister. Wijzigt er iets in jouw situatie? De registratie van KVK, BIG en Vektis zijn gekoppeld. Dit kan gevolgen hebben voor de geldigheid van je AGB-code.

Als zzp’er in de zorg kun je een kwaliteitskeurmerk aanvragen. Met een keurmerk hoef je niet steeds aan te tonen dat je voldoet aan alle eisen. Het is een kwaliteitsbewijs waarmee je laat zien dat je professioneel omgaat met je ondernemerschap. En het geeft je opdrachtgevers de zekerheid dat je volgens de eisen en regels werkt.

Je bent niet verplicht om een keurmerk te voeren, maar voor het aanvragen van een AGB-code kan een keurmerk verplicht zijn. Er zijn twee aanbieders van een keurmerk in de zorg:KIWA is een keurmerk voor zzp’ers in de (thuis)zorg. Je laat hiermee zien dat je voldoet aan de beroeps- en ondernemerseisen en dat je goede zorg verleent.

In dit dossier staan gegevens over onder meer de gezondheid van de patiënt en over je behandeling. Patiënten moet je de mogelijkheid bieden om hun gegevens digitaal te bekijken en te beheren. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de bescherming aan mensen met een diagnose dementie of een verstandelijke beperking tegen de nadelen van onvrijwillige zorg.

Als er geen alternatieven zijn, dan moet je als zorgaanbieder het stappenplan Wzd volgen. De wet geldt voor organisaties en individuele zorgaanbieders (zzp’ers). Het is van toepassing op zorg binnen een instelling, thuis of bij kleinschalige woonvormen en dagbesteding. Lever jij als zzp’er onvrijwillige zorg als zorgaanbieder en val je onder de Wkkgz? Dan ligt de verantwoordelijkheid van de Wzd bij jou.

Je meldt je aan met het adres waarop je geregistreerd staat in het Handelsregister van KVK. Registratie is nodig om zorgvuldig te handelen en om de maatregel te evalueren. Wil je verzekerde zorg aan je klanten geven? Dat is zorg die is verzekerd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Zo weet je dat je betaald krijgt voor de zorg die je geeft en dat je patiënt de zorg (deels) vergoed krijgt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor alle bedrijven die persoonsgegevens gebruiken. Dus dit geldt ook voor zzp’ers in de zorg. Je moet zorgvuldig omgaan met de privacygevoelige informatie van patiënten.

Verwerken van persoonsgegevens betekent onder meer: het verzamelen, vastleggen, opslaan, gebruiken, doorsturen, verspreiden en beschikbaar stellen. De vrijstelling van btw geldt alleen voor de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens. Hiervan is sprake als de behandelingen zijn bedoeld om de gezondheid van de patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen.

Je kunt op diverse manieren gaan werken als zzp’er voor een zorginstelling. Hierdoor kan er verwarring ontstaan over de vraag of je wel of niet btw-plichtig bent. Meestal ben je niet btw-plichtig als zelfstandig zorgaanbieder. Het gaat er vooral om hoe je dat werk uitvoert: via bemiddeling of rechtstreeks voor de zorgverlener.

Je werkt direct voor de zorginstelling via een bemiddelingsbureau. Het bemiddelingsbureau heeft jou en de zorginstelling bij elkaar gebracht en dit vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst. Je factureert dan direct naar de zorginstelling zonder btw. Officieel is het bemiddelingsbureau dan geen partij bij de overeenkomst. Je zelfstandigheid als zzp’er is dan beter geregeld omdat je vaak voor meerdere opdrachtgevers werkt.

Je moet dan wel btw in rekening brengen aan het bemiddelingsbureau. Je btw-nummer moet je dan zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Dit regel je via het formulier 'Opgaaf Startende onderneming'. Op dit formulier vermeld je de opmerking: 'btw-belastbare diensten via een bemiddelingsbureau'. Let op: door deze manier van werken kan je zelfstandigheid in het geding komen.

Heb je hier vragen over? Ga in gesprek met de Belastingdienst. Dit kan iedere werkdag via de chat. Opdrachtgevers, zowel particulieren als zorginstellingen, vind je op verschillende manieren. Je kunt zelf op zoek gaan naar opdrachtgevers. Bijvoorbeeld via je eigen netwerk en via online platforms waar vraag en aanbod samenkomen.

Nachtzorg aanvragen? Waakdiensten en slaapdiensten. Nachtzorg: zowel slaapdiensten als waakdiensten en direct inzetbaar.

Heeft u hulp nodig in uw dagelijks leven? En wilt u vertrouwde mensen om u heen? Dan bent u bij Madeliefje Thuiszorg op het juiste adres. Wij leveren zorg en advies aan mensen die thuis hulp nodig hebben. Madeliefje Thuiszorg zorgt voor vaste professionele zorgverleners die uw situatie kennen.

Latest Posts

Kinesist Poppel

Published Jun 22, 24
7 min read

Kinesist Tielt Winge

Published Jun 21, 24
7 min read

Wansabai Thaise Massage

Published Jun 20, 24
3 min read