Thuisverpleging Nieuwpoort  thumbnail

Thuisverpleging Nieuwpoort

Published Jun 03, 23
10 min read

Zelfstandig Thuisverpleging In Bijberoep

Zo moest ze een herindicatie doen voor verlenging van zorg aan een echtpaar. Die van de vrouw werd goedgekeurd, maar van meneer niet - thuisverpleging de cock. Anne had keurig onderbouwd 10 minuten geïndiceerd voor injecteren. Niet goed, vond de verzekeraar, want haar voorgangster kon het in 5 minuten. Nee, zei Anne. Haar collega had de indicatie destijds naar beneden bijgesteld, juist omdat de verzekeraar zo moeilijk deed.

De man was hartpatiënt, had een pacemaker die op afstand gemonitord werd en ernstige fysieke beperkingen. Daarnaast werd hij eerst niet geholpen met aankleden, maar was dat inmiddels wel nodig, omdat hij achteruit ging. 5 minuten extra was bepaald niet te veel gevraagd. Anne was maanden druk met bellen en mailen om de indicatie verder te onderbouwen, maar de verzekeraar hield voet bij stuk.

Nog een voorbeeld: een indicatiestelling voor een fitte 99-jarige die alleen 2 keer per week hulp nodig had bij het douchen. De aangevraagde hulp werd – zonder huisbezoek – slechts voor 3 maanden toegekend. Daarna moest Anne dan maar een herindicatie aanvragen, want misschien kon mevrouw het tegen die tijd weer zelf… “Onbegrijpelijk”, vindt ze.

Bovendien: een herindicatie aanvragen kost ook tijd en geld. Dat zijn geen logische beslissingen.” En dan zijn er nog de verhalen van cliënten die van het kastje naar de muur gestuurd worden. katz schaal thuisverpleging. Zo werd de aanvraag van een cliënt met lichamelijke en psychiatrische problemen die al 4 jaar zorg van vanuit de ZVW (zorgverzekeringswet) kreeg ineens afgekeurd met een kort briefje: “U hebt de zorg wel nodig, maar krijgt hem niet van ons.” De cliënt tekende bezwaar aan tegen de beslissing en stuurde een brief van de huisarts mee waarin deze de noodzaak van de zorg onderschreef en liet weten het onbegrijpelijk te vinden dat de zorg gestopt werd.

Thuisverpleging Aanvragen Cm

Over de andere grondslag – somatiek met lichamelijke beperkingen – werd niet gesproken (thuisverpleging brasschaat). Omdat de cliënt de zorg echt nodig heeft, klopte deze bij de gemeente aan. Daar zeiden ze direct: “U hoort hier niet. U moet bij de ZVW zijn.” Precies zoals Anne had geïndiceerd. Omdat cliënten met een psychiatrische grondslag vanaf 2021 weer WLZ zorg kunnen aanvragen bij het CIZ, is besloten daar m.

2021 de zorg vanuit de WLZ aan te vragen. Tot die tijd heeft de cliënt de zorg vanuit de ZVW niet en kan die niet geholpen worden met de persoonlijke verzorging. Het gemak waarmee zorgverzekeraars indicaties van tafel vegen, steekt haar enorm (liberale mutualiteit thuisverpleging). Alsof ze de benodigde zorg zomaar uit haar duim zuigt.

Maar inmiddels zijn die er wel (V&VN normenkader) en hebben de zorgprofessionals de indicatiestelling in de vingers, en daarbij houden ze automatisch rekening met de kosten. “Toch worden we voortdurend op de vingers gekeken en opgezadeld met extra werk”, zegt Anne. “Allemaal uren die we niet in de zorg voor de cliënt kunnen stoppen.

Maar de laatste tijd ben ik alleen nog maar aan het vechten om dingen voor elkaar te krijgen. Zo jagen ze mensen de zorg uit! Ik merk dat veel collega’s en cliënten hun mond houden, uit angst voor represailles. Dat begrijp ik wel, maar ik vind dat een cliënt moet krijgen wat hij nodig heeft in de tijd die daarvoor nodig is, dus ik ga de strijd aan.

Zelfstandige Thuisverpleging DenderleeuwIk denk steeds vaker: Als je toch alles afwijst, stel dan zelf die indicatie maar! Dat hou ik ermee op!’’ De handelswijze van zorgverzekeraars en -kantoren legt een Kafkaëske bureaucratie bloot waarin mensen volkomen verdwalen en niet krijgen wat ze nodig hebben. Neem het verhaal van (29) (thuisverpleging cartoon). Zo lang zij zich kan herinneren heeft haar moeder, mevrouw Ergulcan, ernstige lichamelijke en psychiatrische klachten.

Ze is passief, inactief en heeft suïcidale neigingen (mieke stas thuisverpleging). Door dit alles heeft ze 24 uur per dag toezicht nodig en hulp bij de dagelijkse verzorging en verpleging. Dit alles kreeg ze jarenlang zonder problemen vanuit de ZVW. Ook haar man en kinderen deden alles wat in hun vermogen lag om haar te helpen.

Maar toen meneer Ergulcan in april onverwacht overleed, ging het mis. Als oudste dochter nam Zeynep Ergulcan de taken van haar vader na diens overlijden zo goed mogelijk over. Ze probeerde snel thuis te raken in het woud aan regels, en diende bij het Zilveren Kruis een aanvraag in voor de jaarlijkse verlenging van de ZVW-zorg voor haar moeder.

De reden: zorg op basis van psychische problematiek wordt niet vergoed vanuit de ZVW. Verkeerde loket dus. Een onzinargument, stelt Zeynep. “Mijn moeder kreeg al jaren zorg vanuit de ZVW, dus waarom nu ineens niet meer? Bovendien heeft ze naast de psychiatrische problematiek ook lichamelijke beperkingen, die gewoon bij de ZVW thuishoren.” Dus diende ze met hulp van de wijkverpleegkundige bezwaar in.

Thuisverpleging Mario Ronse

De zorgverzekeraar bleef echter op zijn standpunt staan. Intussen diende Zeynep ook een WLZ-aanvraag in bij het CIZ, omdat langdurige zorg voor cliënten met een psychiatrische diagnose vanaf 2021 weer tot de mogelijkheden behoort. Om de situatie te beoordelen legde een medewerker van het CIZ een thuisbezoek af. Voor deze medewerker was duidelijk dat mevrouw Ergulcan de aangevraagde extra hulp inderdaad nodig heeft.

“Er valt niets te activeren! In 2012 had haar toenmalige psychiater al een rapport opgesteld waarin hij stelde dat de behandeling werd gestaakt, omdat mijn moeder onbehandelbaar was en levenslang toezicht, verpleging en verzorging nodig zou hebben. Die situatie is niet veranderd. Hij is hooguit verslechterd. Mijn moeder heeft veel pijn, waardoor ze vaak dingen uit haar handen laat vallen.

Het antwoord van het CIZ was een klap in haar gezicht: de oorspronkelijke indicatiestelling werd nu in zijn geheel ingetrokken. Niet alleen had haar moeder geen recht meer op verpleging, maar ook niet meer op de eerder toegezegde begeleiding en verzorging. thuisverpleging vlaanderen. Het CIZ erkende volmondig dat er sprake was van serieuze problematiek, maar opperde vervolgens vrolijk nieuwe diagnostiek en behandeling, met een vorm van activerende dagbesteding als middel om mevrouw in beweging te krijgen.

De afgelopen tijd was voor Zeynep loodzwaar. Niet alleen moest ze in sneltreinvaart thuis zien te raken in ingewikkelde wet- en regelgeving om de benodigde papieren goed in te kunnen vullen, maar ze moet ook voortdurend strijd voeren met partijen de niet lijken te luisteren naar de door hen zelf opgevraagde informatie. sofie cornelissen thuisverpleging.

Zelfstandige Thuisverpleging Mechelen

Het is onbegrijpelijk dat iemand vanachter een bureau daar dan zomaar een streep doorheen kan zetten. Verzekeraars en het CIZ luisteren totaal niet naar de mensen met verstand van zaken. Daardoor nemen ze onlogische beslissingen en krijgt mijn moeder niet de zorg waar ze recht op heeft. Dat is ernstig, want als de zorg straks stopt, hebben we een groot probleem.

Als dat wegvalt, zal haar lichamelijke en geestelijke gezondheid snel achteruitgaan. We doen als familie wat we kunnen, maar we kunnen onmogelijk alles opvangen.” Daarom heeft ze haar moeder inmiddels aangemeld bij Per Saldo en overweegt ze juridische stappen. Ook heeft ze de psychiater die haar moeder jarenlang heeft behandeld en haar in 2012 onbehandelbaar verklaarde, verzocht een nieuw, actueel rapport op te maken.

De psychiater, een zwaargewicht op zijn terrein, concludeerde na uitgebreid onderzoek en het raadplegen van een collega, dat de lichamelijke en psychische klachten van mevrouw Ergulcan sinds 2012 alleen maar zijn toegenomen, dat hoop op verbetering niet aan de orde is en activerende behandeling zinloos. Het verzoek om intensieve begeleiding, verzorging en verpleging is in zijn optiek dan ook volkomen terecht.

Dit sluit volkomen aan bij de bevindingen van haar huisarts. Beiden stellen dat verandering in zorgverlening haar situatie negatief zal beïnvloeden, waardoor mevrouw Ergulcan alleen maar nog meer hulp nodig zal hebben (!). Met dit rapport in de hand gaat Zeynep opnieuw de strijd aan. “Ik blijf vechten. Het moet wel, want ik kan mijn moeder niet aan haar lot overlaten.” Ook (om privacy-redenen is de naam van mevrouw Jansen op haar verzoek gefingeerd) is het slachtoffer van een zorgverzekeraar die op de stoel van de wijkverpleegkundige gaat zitten.

Thuisverpleging Grobbendonk

Sindsdien is het nooit meer goed gekomen. De aandoeningen stapelden zich op: artrose, ademhalingsproblemen, hoog cholesterol, hartklachten, bedlegerigheid, pijn in haar benen, incontinentie en sinds kort vermoedelijk ook een longcarcinoom. Ze heeft altijd pijn, kan nauwelijks bewegen en als ze met veel moeite eenmaal op de been in, is het gevaar van vallen levensgroot.

Door haar vergeetachtigheid vergeet ze bovendien haar medicijnen in te nemen. In 2019 kreeg ze een indicatie voor 22,5 uur zorg per week. Drie keer per dag kwam er iemand langs. ’s Ochtends voor douchen, huid insmeren, aankleden, steunkousen aantrekken en medicatie toedienen. ’s Middags weer iemand voor de medicijnen, en ’s avonds klaarmaken voor bed.

Bij de indicatie voor 2020 ging het echter mis. Begin december viel er een brief van de zorgverzekeraar in de bus die meldde dat ze vanaf volgend jaar geen recht meer had op zorg. De dag voor Kerst volgde een nieuwe brief met dezelfde boodschap. Op Oudejaarsdag kwam een derde brief: de aanvraag voor zorg toch was goedgekeurd! De vlag ging uit.

Daardoor gebeuren er nu allerlei dingen niet meer, die wel nodig zijn - thuisverpleging aartselaar.” Hulp bij medicatie is vervangen door een telefonische herinnering tussen de middag, en alleen ’s avonds komt er nog iemand langs om haar in bed te helpen. Maar douchen en aankleden is er niet meer bij, en haar steunkousen krijgt ze zelf niet aan.

Dirk Laeremans Thuisverpleging

Ze behelpt zich nu op bed met vochtige doekjes. Tijdens het vertellen wordt de emotie haar te veel. thuisverpleging hoegaarden. Ze schiet vol. “Dat is toch niet menswaardig? Het besluit om de zorg terug te draaien is genomen zonder dat iemand mij gezien heeft. Dat vind ik onbegrijpelijk. Mijn klachten zijn serieus.

En dan schrijft de zorgverzekeraar dat ik toe moet werken naar zelfredzaamheid? Ik heb diverse keren met de verzekeraar gebeld, maar er is geen normaal gesprek mogelijk. Je krijgt geen antwoord op vragen en wordt steeds naar een andere afdeling doorverwezen. Ik voel me echt in de steek gelaten.” Binnenkort is er een herindicatie voor 2021 nodig.

“Ik zou niet weten hoe ik dat op moet vangen (Thuisverpleging Zottegem). Ik heb er slapeloze nachten van!” Dergelijke verhalen horen we bij SPOT elke dag. Dat is zorgelijk. Natuurlijk moet zorg betaalbaar blijven. Logisch dus dat er een partij is die daarnaar kijkt. Maar inmiddels is de balans volkomen zoek. Uit de verhalen van onze leden rijst het beeld op van een systeem dat is doorgeslagen.

In dit systeem is de beste zorg, de zorg die niet geleverd wordt. Dat kan niet de bedoeling zijn - thuisverpleging meldert. Intussen betaalt de cliënt daarvoor de rekening. En dat is precies de reden waarom het oordeel over de zorg die nodig is, aan de wijkverpleegkundige is uitbesteed. Die ziet namelijk de mens, in plaats van een kostenpost.

Forum Zelfstandige Thuisverpleging

“Een zorgverzekeraar mag niet zomaar een indicatiestelling van daartoe bevoegde en bekwame professionals afwijzen of naar beneden bijstellen”, stelt hij. “Zeker niet zonder degelijke onderbouwing.” De Zorgverzekeringswet en de regels daaromheen laat er volgens Post geen misverstand over bestaan wie verantwoordelijk is voor de indicatiestelling en het bepalen van de daaruit voortvloeiende noodzakelijke zorg: dat is de wijkverpleegkundige.

Daarnaast stelt de wijkverpleegkundige samen met de cliënt vast wie de zorg het beste kan uitvoeren. Ook het oordeel of het inderdaad om ZVW-zorg gaat is in beginsel aan haar. Dat is bepaald geen nattevingerwerk. “Indiceren moet gebeuren op basis van het normenkader van V&VN, de professionele standaard van de beroepsgroep.

Dat biedt alle betrokkenen houvast. Er zijn zes normen in uitgewerkt, waaronder professionele autonomie, het verpleegkundig proces en het opleidingsniveau van de verpleegkundige. Op basis daarvan mag verwacht worden dat deze professionals beschikken over de noodzakelijke competenties. Kortom, juridisch zal de zorgverzekeraar in mijn visie de indicatie van de wijkverpleegkundige in beginsel tot uitgangspunt moeten nemen en haar moeten volgen in haar indicatie, tenzij objectief en aan de hand van richtlijnen of andere objectieve bronnen blijkt dat de vaststelling van de zorgbehoefte niet deugt.

Latest Posts

Energie Neutraal Huis Bouwen

Published May 17, 24
8 min read

Voorgespannen Betonnen Welfsels

Published Mar 22, 24
3 min read